Καθηγητές – Εισηγητές

Είστε εδώ

Body: 

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να συνεργαστείτε μαζί μας.

Στο ΙΕΚ ΣΜΑΡΝΑΚΗ cialisfrance24.com πιστεύουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελεί βασικό θεμέλιο της επιτυχίας μας.

Έχουμε δημιουργήσει ένα ποιοτικό περιβάλλον εργασίας, με έμφαση στο πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και συνεχούς αναζήτησης γνώσης, που ανταποκρίνεται στις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές για άτομα με υψηλούς επαγγελματικούς στόχους. Αναζητούμε ενθουσιώδεις και ικανούς συνεργάτες να υιοθετήσουν και να υλοποιήσουν τους στόχους μας, με απαραίτητα προσόντα το ταλέντο στην επικοινωνία, τον αναλυτικό τρόπο σκέψης και την προσήλωση στην επίτευξη του στόχου: να εκπαιδεύσουμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο!!!

Εκπαιδευτικός Οργανισμός Σμαρνάκη

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΜΑΡΝΑΚΗ λειτουργεί από το 1980 στον Πύργο Ηλείας παρέχοντας εκπαίδευση και κατάρτιση στους νέους και τις νέες της Ηλείας σε επαγγέλματα που εξασφαλίζουν εύρεση εργασίας. Το ΚΕΚ ΜΕΛΛΟΝ έρχεται να συνδέσει την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Get In Touch

 
  • Ερμού 15, Πύργος Ηλείας
  • 26210-27011
  • 26210-27014
  • 26210-27169
  • info@kekmellon.gr