Δικαίωμα φοίτησης

Είστε εδώ

  • Στα ΙΕΚ ΣΜΑΡΝΑΚΗ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείων (Γενικών, ΤΕΛ, ΤΕΕ & ΕΠΑΛ). Στο α” εξάμηνο σπουδών εγγράφονται απόφοιτοι όλων των τύπων Ενιαίων / Γενικών Λυκείων, για 4 εξάμηνα φοίτησης.

  • Απόφοιτοι ΤΕΛ, ΤΕΕ & ΕΠΑΛ που επιθυμούν να φοιτήσουν σε άλλη ειδικότητα από αυτή της ειδικότητας προέλευσης φοιτούν 4 εξάμηνα.

  • Απόφοιτοι ΤΕΛ, ΤΕΕ & ΕΠΑΛ που συνεχίζουν την κατάρτισή τους στην ειδικότητα προέλευσης γίνονται δεκτοί στο γ” εξάμηνο κατάρτισης, μόνο με 1 χρόνο φοίτησης.

  • Επίσης, γίνονται δεκτοί φοιτητές ΑΕΙ / ΤΕΙ που επιθυμούν επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση, καθώς και εργαζόμενοι-επαγγελματίες που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών.

  • Στα ΣΕΚ ΣΜΑΡΝΑΚΗ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Γυμνασίου για 4 ή 2 εξάμηνα

Εκπαιδευτικός Οργανισμός Σμαρνάκη

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΜΑΡΝΑΚΗ λειτουργεί από το 1980 στον Πύργο Ηλείας παρέχοντας εκπαίδευση και κατάρτιση στους νέους και τις νέες της Ηλείας σε επαγγέλματα που εξασφαλίζουν εύρεση εργασίας. Το ΚΕΚ ΜΕΛΛΟΝ έρχεται να συνδέσει την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Get In Touch

 
  • Ερμού 15, Πύργος Ηλείας
  • 26210-27011
  • 26210-27014
  • 26210-27169
  • info@kekmellon.gr